SOBOTA 12. august 2017

08.00Prihlasovanie pretekárov a technická kontrola vznášadiel
08.30Kontrola trate
09.20Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.30Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
Tréning člny Klasik
12.00PRESTÁVKA
· DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
· HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR PIEŠŤANY
· VODNÝ SKÚTER
· AQUAFLY SHOW
13.001. Rozjazda Formula N
1. Rozjazda Formula J
1. Rozjazda Formula 50
1. Rozjazda Formula S
1. Rozjazda Formula 2
1. Rozjazda Formula 1

1. prezentácia člny Klasik

14.30PRESTÁVKA
· DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
· RÝCHLOSTNÝ MOTOROVÝ ČLN
– FORMULA 500 – RÓBERT HENCZ
· VODNÍ LYŽIARI
· AQUAFLY SHOW
15.002. Rozjazda Formula N
2. Rozjazda Formula J
2. Rozjazda Formula 50
2. Rozjazda Formula S
2. Rozjazda Formula 2
2. Rozjazda Formula 1

2. prezentácia člny Klasik

AQUAFLY – možnosť vyskúšať a zalietať si pre divákov

NEDEĽA 13. august 2017

09.00Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.00Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
Tréning člny Klasik
11.30PRESTÁVKA
· DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
· HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR PIEŠŤANY
· VODNÝ SKÚTER
· AQUAFLY SHOW
12.303. Rozjazda Formula N
3. Rozjazda Formula J
3. Rozjazda Formula 50
3. Rozjazda Formula S
3. Rozjazda Formula 2
3. Rozjazda Formula 1

3. prezentácia člny Klasik

14.00PRESTÁVKA
· DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
· RÝCHLOSTNÝ MOTOROVÝ ČLN – FORMULA 500 – RÓBERT HENCZ
· VODNÍ LYŽIARI
· AQUAFLY SHOW
14.304. Rozjazda Formula N
4. Rozjazda Formula J
4. Rozjazda Formula 50
4. Rozjazda Formula S
4. Rozjazda Formula 2
4. Rozjazda Formula 1

4. prezentácia člny Klasik

16.00OPEN – spoločný pretek všetkých kategórií (okrem FN a FJ)
16.30Slávnostné vyhlasovanie výsledkov

AQUAFLY – možnosť vyskúšať a zalietať si pre divákov