SOBOTA 14. august 2021

08.00Prihlasovanie pretekárov a technická kontrola vznášadiel a člnov
08.30Kontrola trate
09.20Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.30Tréningy OSY400, FV500, TS1000, GT15, GT30
11.00Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
12.00PRESTÁVKA
Prezentačné jazdy motorové člny trieda FORMULA 500
Prezentačné jazdy motorové člny trieda KLASIK
VIACMIESTNE VZNÁŠADLO
13.001. Rozjazda OSY400
1. Rozjazda FV500
1. Rozjazda TS1000
1. Rozjazda GT15, GT30

1. Rozjazda Formula N, J
1. Rozjazda Formula 50
1. Rozjazda Formula 2
1. Rozjazda Formula 1 + S

14.452. Rozjazda OSY400
2. Rozjazda FV500
2. Rozjazda TS1000
2. Rozjazda GT15, GT30
15.30Prezentačné jazdy motorové člny trieda FORMULA 500
Prezentačné jazdy motorové člny trieda KLASIK
VIACMIESTNE VZNÁŠADLO
16.002. Rozjazda Formula N, J
2. Rozjazda Formula 50
2. Rozjazda Formula 2
2. Rozjazda Formula 1 + S

3. Rozjazda OSY400
3. Rozjazda FV500
3. Rozjazda TS1000
3. Rozjazda GT15, GT30

NEDEĽA 15. august 2021

09.00Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.00Tréningy OSY400, FV500, TS1000, GT15, GT30
11.00Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
12.00PRESTÁVKA
Prezentačné jazdy motorové člny trieda FORMULA 500
Prezentačné jazdy motorové člny trieda KLASIK
VIACMIESTNE VZNÁŠADLO
13.001. Rozjazda OSY400
1. Rozjazda FV500
1. Rozjazda TS1000
1. Rozjazda GT15, GT30

3. Rozjazda Formula N, J
3. Rozjazda Formula 50
3. Rozjazda Formula 2
3. Rozjazda Formula 1 + S

14.452. Rozjazda OSY400
2. Rozjazda FV500
2. Rozjazda TS1000
2. Rozjazda GT15, GT30
15.30Prezentačné jazdy motorové člny trieda FORMULA 500
Prezentačné jazdy motorové člny trieda KLASIK
VIACMIESTNE VZNÁŠADLO
16.004. Rozjazda Formula N, J
4. Rozjazda Formula 50
4. Rozjazda Formula 2
4. Rozjazda Formula 1 + S

3. Rozjazda OSY400
3. Rozjazda FV500
3. Rozjazda TS1000
3. Rozjazda GT15, GT30

17.30OPEN PRETEK – spoločný pretek všetkých kategórií vznášadiel (bez FJ, FN)
17.40Slávnostné vyhlasovanie výsledkov