SOBOTA 20. august 2022

08.00Prihlasovanie pretekárov a technická kontrola vznášadiel a člnov
08.30Kontrola trate
09.20Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.30Tréningy OSY400, FV500, TS1000, GT15, GT30
11.00Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
12.00PRESTÁVKA
13.001. Rozjazda OSY400
1. Rozjazda FV500
1. Rozjazda TS1000
1. Rozjazda GT15, GT30

1. Rozjazda Formula N, J
1. Rozjazda Formula 50
1. Rozjazda Formula 2
1. Rozjazda Formula 1 + S

14.452. Rozjazda OSY400
2. Rozjazda FV500
2. Rozjazda TS1000
2. Rozjazda GT15, GT30
15.30PRESTÁVKA
16.002. Rozjazda Formula N, J
2. Rozjazda Formula 50
2. Rozjazda Formula 2
2. Rozjazda Formula 1 + S

3. Rozjazda OSY400
3. Rozjazda FV500
3. Rozjazda TS1000
3. Rozjazda GT15, GT30

NEDEĽA 21. august 2022

09.00Rozprava komisárov a organizačného tímu
09.30Rozprava pretekárov
10.00Tréningy OSY400, FV500, TS1000, GT15, GT30
11.00Tréningy Formula 1, 2, 50, S, J, N
12.00PRESTÁVKA
13.001. Rozjazda OSY400
1. Rozjazda FV500
1. Rozjazda TS1000
1. Rozjazda GT15, GT30

3. Rozjazda Formula N, J
3. Rozjazda Formula 50
3. Rozjazda Formula 2
3. Rozjazda Formula 1 + S

14.452. Rozjazda OSY400
2. Rozjazda FV500
2. Rozjazda TS1000
2. Rozjazda GT15, GT30
15.30PRESTÁVKA
16.004. Rozjazda Formula N, J
4. Rozjazda Formula 50
4. Rozjazda Formula 2
4. Rozjazda Formula 1 + S

3. Rozjazda OSY400
3. Rozjazda FV500
3. Rozjazda TS1000
3. Rozjazda GT15, GT30

17.40Slávnostné vyhlasovanie výsledkov